Danh mục Tổ chức

Liên kết quảng cáo

đồ phượt | thiết bị nhà yến

Danh mục sách tham khảo khối 12

PDF.InEmail

 

STT

TÊN SÁCH

SỐ ĐĂNG KÝ

MÔN TOÁN

1

Phương pháp giải toán lượng giác

185-189

2

34 bộ đề thi tú tài

226-230

3

Chuyên đề, lượng giác, số phức

431-435

4

Ôn luyện kiến thức CT ĐT môn toán

331-336

 

5

Các chuyên đề đại số T2

775-779

6

Phương pháp giải toán hình

800-804

7

Phương pháp giải toán đại

805-809

8

Giải toán trên máy tính FX570

829-833

9

Giới thiệu giải nhanh đề toán

1345-1349

10

101 chuyện lí thú về toán

1355-1359

11

Hình học và một số vấn đề liên quan

1370-1374

12

Giải toán trên máy tính 570 MS

1375-1379

13

TT 540 bài toán khảo sát 12

1570-1574

14

PP giải toán tích phân 12

1575-1579

15

PP giải toán trọng tâm

1580-1584

16

PP giải toán giải tích tổ hợp

1585-1589

17

Giải toán TL&TN các tổ hợp

1590-1594

18

Các ứng dụng đạo hàm

1595-1599

18

Tuyển tập Olympic toán 2011

2140-2144

MÔN LÝ

1

Các bài toán chọn lọc lý

160-164

2

HD giải nhanh các dạng bt TN T1

571-575

3

HD giải nhanh các dạng bt TN T21

581-585

4

Ôn luyện kiến thức CT ĐT môn lý

373-375

5

Bộ đề thi TN khách quan lý

914-918

6

1000 câu trắc nghiệm lý

924-928

7

Ôn luyện thi trắc nghiệm các dạng bt đề thi QT

939-943

8

Trọng tâm kiến thức và bt lý

1209-1213

9

Chuyên đề ôn tập và luyện thi lý

1214-1218

10

Giới thiệu giải nhanh đề lý

1219-1223

11

Luyện tập và tự kiểm tra đánh giá

1773-1777

12

HD học và chuẩn bị kì thi QG

1783-1787

13

Những bài tập sáng tạo về vật lý

2047-2051

14

Các mẹo giải lý

1788-1792

15

Câu hỏi và bài tập vật lý 12

2052-2056

MÔN HÓA

1

Hóa hữu cơ

135-139

2

TLGK-Hóa hữu cơ

331-335

3

Các dạng toán và phương pháp hóa vô cơ

336-340

4

Học tốt hóa

496-500

5

Rèn kỹ năng giải bt hóa THPT

491-495

6

Đề thi trắc nghiệm hóa

130-134

7

1250 câu trắc nghiệm

879-883

8

Hỏi đáp hóa học vô cơ

884-888

9

Phương pháp làm bt TN hóa phần hữu cơ

889-893

10

Phương pháp giải bt hóa TL&TN

899-903

11

Cẩm nang ôn luyện hóa T2

1315-1319

12

Phương pháp giải nhanh bt hóa vô cơ

1320-1324

13

Cẩm nang ôn luyện hóa T3

1330-1334

14

Cẩm nang ôn luyện hóa đại cương

1335-1339

15

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trong CT ĐT

1715-1717

16

Bài giảng trọng tâm hóa

1728-1732

17

PP giải hóa đại cương - VC

1748-1752

18

PP giải bài tập hóa hữu cơ CB-NC

1753-1757

19

BT hóa học đại cương

1763-1767

20

Lý thuyết và phương pháp giải lý

2122-2126

21

Phương pháp giải nhanh bài tập lý

2123-2125

22

Phương pháp giải bài tập hóa

2145-2149

MÔN SINH

1

Lý thuyết và bài tập sinh

127-129

2

10 vạn câu hỏi vì sao

425-430

3

Hướng dẫn kiến thức và bài tập sinh 12 T3

476-480

4

Các dạng bài tập toán trong sinh học

486-490

5

Tổng hợp kiến thức CB&NC sinh

849-853

6

Sinh 12 chuyên sâu T2: Tiến hóa và sinh thái hoc

854-858

7

Sinh 12 chuyên sâu T1: Di truyền

859-863

8

Bộ đề thi trắc nghiệm sinh

864-868

9

1111 câu trắc nghiệm sinh

1174-1178

10

Trọng tâm kiến thức sinh 12

1194-1198

11

Tuyển chọn câu hỏi và bài tập di truyền 12

1199-1203

12

TLGK chuyên sinh THPT

1302-1306

13

Vi sinh vật học

1312-1314

14

TL và TN sinh T2

1680-1684

15

PP luyện giải bài tập sinh T2

1685-1689

16

PP luyện giải bài tập sinh T1

1690-1694

17

HD giải nhanh bài tập trọng tâm sinh

1695-1699

18

TL và TN sinh T1

1700-1704

19

1234 câu hỏi và BTTN điển hình sinh

2028-2031

20

HD ôn tập và làm bài TN sinh

2037-2041

21

HD giải CDBT đề thi quốc gia

2042-2056

MÔN VĂN

1

Thi pháp học và vấn đề giảng dạy văn học

587-591

2

Ôn luyện kiến thức CT ĐT môn văn

364-366

3

Đọc hiểu TG, TP văn 12 T2

710-714

4

Tìm hiểu TC, TP văn học ngữ văn

715-719

5

Văn xuôi lãng mạn trong trường phổ thông

705-709

6

Điển tích văn học trong nhà trường

949-951

7

Văn học trung đại VN trong nhà trường

954-958

8

Trọng tâm kiến thức văn T2

1630-1394

9

Thơ mới trong trường phổ thông

1640-1644

10

101 đề và bài văn hay

1660-1664

11

Những bài văn nghị luận đặc sắc

1665-1669

12

TT đề thi olympic 30/4 2011

1960-1962

MÔN SỬ

1

TT đề thi olympic 30/4

501-505

2

Lịch sử thế giới hiện đại

206-207

3

Lịch sử thế giới cận đại

204-205

4

Tuư liệu sử

180-184

5

Ôn luyện kiến thức sử

650-654

6

Ôn luyện kiến thức và rèn kỹ năng sử

685-689

7

Bài tập TN và TL sử

690-694

8

Luyện tập TN THPT môn sử

695-699

9

Hướng dẫn giải bài tập quốc gia sử

1149-1153

10

Lịch sử thế giới cổ đại

1234-1236

11

Sổ tay kiến thức sử thế giới

1415-1419

12

Sổ tay kiến thức sử Việt Nam

1420-1424

13

Hướng dẫn trả lời sử 12 T1

1425-1429

14

Hướng dẫn trả lời sử 12 T2

1430-1434

15

Việt sử giai thoại T1

1505-1507

16

Việt sử giai thoại T2

1508-1510

17

Việt sử giai thoại T3

1502-1504

18

Việt sử giai thoại T4

1499-1501

19

Việt sử giai thoại T5

1517-1519

20

Việt sử giai thoại T6

1520-1522

21

Bộ đề sử

1910-1914

22

Các đề thi theo hình thức tự luận

1915-1919

MÔN ĐỊA

1

Câu hỏi TN, LT, TH địa

140-144

2

HT kiến thức cơ bản và tự luận địa

145-149

3

Bộ đề thi trắc nghiệm kết quả địa

150-154

4

Dạy và học thực hành địa

155-159

5

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm địa

231-235

6

Ôn luyện kiến thức CT ĐT môn địa

370-372

7

Hướng dẫn giải các dạng bài tập địa

617-621

8

Bộ đề tuyển sinh ĐH môn địa

622-624

9

TC 110 câu hỏi tự luận và 45 bài tập kỹ năng

630-634

10

Để học tốt địa

635-639

11

HD khai thác và sử dụng kênh nhìn SGK địa

640-644

12

Ôn tập địa

645-649

13

Hướng dẫn giải các dạng bài tập quốc gia

1154-1158

14

2000 câu hỏi trắc nghiệm khách quan

1159-1163

15

Trọng tâm kiến thức và phương pháp làm bài tập

1164-1168

16

Hướng dẫn sử dụng atlat địa

1169-1173

17

Chuẩn kiến thức và ôn thi tốt nghiệp

1229-1233

18

Bộ đề thi địa 12

1610-1614

19

HD giải các dạng BT thi QG

1615-1619

20

PP giải nhanh địa trọng tâm

1620-1624

21

HD ôn nhanh môn địa TN

1625-1629

22

TT đề thi olympic 30/4 2011

1963-1965

23

PL và HD giải đề thi ĐH và CĐ

2062-2066

24

Giải 25 đề thi môn địa

2067-2071

25

Bộ đề thi địa 12

1610-1614

26

Giới thiệu bộ đề ôn luyện thi ĐH-CĐ

2072-2076

MÔN TIẾNG ANH

1

Ôn luyện kiến thức CT ĐT môn anh

367-369

2

Bài tập tiếng anh (có đáp an )

735-739

3

Bài tập trắc nghiệm anh

755-759

4

English workbook

760-764

5

Bộ đề thi TS ĐH-CĐ môn anh trắc nghiệm

765-769

6

Bộ đề thi trắc nghiệm khách quan tiếng anh

750-754

7

Academic wirting

1003-1007

8

Advanced Grammar in use

1008-1012

9

BT trắc nghiệm anh

1114-1118

10

HD giải các dạng bài tập quốc gia anh

1124-1128

11

Bồi dưỡng học sinh giỏi

1134-1138

12

Bộ đề thi trắc nghiệm anh

1139-1142

13

Bí quyết làm bài tập tiếng anh

1144-1148

14

HD ôn tập và làm bài thi anh

1705-1709

15

1000 câu hỏi TN anh

1768-1772

16

Luyện tập và tự kiểm tra

1895-1899

17

HD làm bài TN đọc hiểu anh

1900-1904

18

HD giải các dạng bài tập anh

1905-1909

19

TT đề thi olympic 30/4 2011

1957-1959

20

Đề kiểm tra anh theo chuẩn KTKN

2102-2106

MÔN CÔNG DÂN

1

Tư liệu GDCD

175-179

2

Luyện tập và tự đánh giá

1710-1714

MÔN TIN

1

Tuyển chọn các bài toán tin

1380-1384

2

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tin THPT

1385-1389

3

Lập trình nâng cao

1523-1525

4

Đề kiểm tra tin 12 theo chuẩn

1885-1889

5

Ngôn ngữ lập trình C++

1920-1922

6

Tự học Excel 2010

1945-1947

7

Tự học Illustrator CSS

1948-1950

8

Tự học nhanh đồ họa trên CorelDran

1951-1953

9

Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức kỹ năng

2013-2017

10

TT đề thi olympic 30/4 2011

1954-1956

11

Tự học nhanh Powerpoint 2007

2190-2194

12

Các chuyên đề nâng cao tin

2032-2036

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

1

Hỏi đáp GD & QP

1793-1797

 

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay488
mod_vvisit_counterHôm qua674
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác