seo

Nhiều trường tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung

In

(CBL) – Ngày 13.9, nhiều trường công bố điểm chuẩn xét tuyển. Các ngành bậc CĐ trong trường ĐH có điểm chuẩn khá cao.

41

 

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, điểm chuẩn các ngành CĐ từ 11 – 14. Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, bậc ĐH điểm từ 13,5 – 18,5; CĐ từ 10 – 15. Trường ĐH Tôn Đức Thắng, bậc ĐH: Điểm chuẩn ngành cao nhất là thiết kế nội thất (khối H) và công nghệ sinh học (khối B) 20, các ngành bậc CĐ điểm từ 12 – 14.

Trong khi đó, nhiều trường ĐH, CĐ công bố chỉ tiêu và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung kế tiếp.

ĐH Huế tuyển 162 chỉ tiêu bậc ĐH và 45 bậc CĐ. Trong đó bậc ĐH: Khoa

Du lịch xét tuyển các

ngành quản trị kinh doanh, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Trường ĐH Kinh tế tuyển ngành hệ thống

thông tin quản lý. Trường ĐH Khoa học có ngành sinh học. Bậc CĐ tuyển ngành nông thôn và công nghệ kỹ thuật môi trường.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xét tuyển 300 chỉ tiêu bậc ĐH cho 16 ngành;

1.000 chỉ tiêu bậc CĐ. Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu xét 500 chỉ tiêu ĐH, CĐ. Trường CĐ Tài chính hải quan xét thêm 215 chỉ tiêu. Trường CĐ Bách Việt tuyển 820 chỉ tiêu nhiều ngành. Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn tiếp tục xét tuyển khoảng 1.850 chỉ tiêu các khối.

своими руками
wow