Danh mục Tổ chức

Liên kết quảng cáo

đồ phượt | thiết bị nhà yến

Văn bản Trường

Quyết định thành lập Ban tổ chức trại 2012

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 13 Tháng 3 2012

Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh 2012

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ tư, 07 Tháng 3 2012

Đề nghị GVCN và học sinh khối 12 đọc kỹ. Tải về tại đây.


 

Thông tư 01 quy định về thể thức văn bản

PDF.InEmail

Thứ bảy, 18 Tháng 2 2012

 

Kế hoạch thi thiết kế Logo và Slogan trường THPT Thanh Khê

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ tư, 08 Tháng 2 2012

Kế hoạch thi thiết kế Logo và Slogan trường THPT Thanh Khê. Tải về tại đây!


 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo TTSP

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 03 Tháng 2 2012    |    Viết bởi Administrator    |    Thứ sáu, 03 Tháng 2 2012

SỞ GD & ĐT TP ĐÀ NẴNG                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THANH KHÊ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /QĐ-THPT-TK                                             Đà Nẵng,  ngày 10  tháng 02  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo thực tập sư phạm cho giáo sinh trường

Đại học sư phạm Đà Nẵng


HIỆU TRƯỞNG THPT THANH KHÊ


Căn cứ Quyết định số 4898/QĐ-UB ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập trường THPT Thanh Khê.
Căn cứ Quyết định số 4301/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Sở Giáo Dục & Đào tạo về việc “ Tổ chức thực tập sư phạm năm học 2011-2012  của Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng”.
Căn cứ Quyết định tạm thời về thực tập sư phạm số 552/QĐ-ĐT áp dụng cho sinh viên Đại học sư phạm cuối khóa của trường đại học sư phạm Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1: Nay thành lập ban chỉ đạo thực tập sư phạm năm học 2011-2012 cho các giáo sinh trường Đại học sư phạm Đà Nẵng tại trường THPT Thanh Khê gồm các ông bà có tên sau đây:
Trưởng ban: Ông Nguyễn Duy Thảo  P. Hiệu Trưởng PT: Phụ trách chung;
P.Trưởng ban: Bà Hồ Thị Thảo Nguyên  P. Hiệu Trưởng PT dạy và học;
Ông Võ Văn Khánh  P.Hiệu Trưởng PT HĐNG;
Ủy viên:     Ông Trần Văn Tâm    : Tổ trưởng tổ toán - Tin
Ông Lê Phương        :Tổ trưởng tổ Vật lí - CN
Bà Trần Thị Kim Cương    : Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
Bà Đinh Thị Ngọc Lan    : Tổ trưởng tổ Sử - CD
Bà Đinh Thị Nga        : Tổ trưởng tổ Địa Lý
Ông Nguyễn Văn Nhung    : Tổ trưởng tổ Thể dục - QP
Bà Trần Thị Thúy Hồng    : Tổ trưởng tổ Hóa
Bà Dương Thị Ngô Tâm    : Tổ trưởng tổ Sinh học
Ông Lê Văn Huỳnh        : Bí thư đoàn
Điều 2: Ban chỉ đạo thực tập sư phạm năm học 2011-2012 có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo công tác thực tập sư phạm cho giáo viên theo kế hoạch, nội dung thực tập sư phạm của trường Đại học sư phạm Đà Nẵng và theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thực tập sư phạm Sở Giáo Dục & Đào Tạo thành phố Đà Nẵng.
Điều 3: Các ông, bà có tên ở điều 1 và các  bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

P.HIỆU TRƯỞNG.PT

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo TTSP Sở GD-ĐT Đà Nẵng (để báo cáo)
- Các ông, bà có tên ở điều 1 (để thực hiện)
- Lưu VT

NGUYỄN DUY THẢO


 

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay417
mod_vvisit_counterHôm qua564
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác